Valpreventie

Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Valongevallen vormen daarmee een belangrijk en toenemend probleem onder 65-plussers. De verwachting is dan ook dat door de vergrijzing het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp door een val met 47% zal toenemen tot 2050.

Het letsel opgelopen door een val heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Door een valincident kan er een vicieuze cirkel ontstaan waarin valangst een rol speelt. Hierdoor gaat men bepaalde activiteiten vermijden waardoor de fysieke capaciteiten afnemen waardoor vervolgens weer een verhoogd valrisico ontstaat. Mede door deze factoren neemt ook de kwaliteit van leven af en neemt de kwetsbaarheid juist toe.

Gerichte valpreventie is essentieel om dit probleem op te lossen, hierin bieden wij alle begeleiding. In onder andere het 8-weekse programma “Blije yn beweging” oftwel de “Linige Bellefleuren” komen veel facetten van valpreventie aan de orde. Spierkracht, balans en coördinatie zijn een belangrijk onderdeel, maar ook specifieke praktische handelingen worden geoefend.
Daarnaast bent u van harte welkom in de praktijk in Ferwert wanneer u te maken heeft gehad met een valincident. Wij kunnen u ook individueel begeleiden om de grootste valrisico’s weg te nemen.

Valpreventie fysio Ferwert